X

Retired Teachers

DEPARTMENT OF  ENGLISH

Rev. Msgr. Mathew Palamattam     04862 278824

Prof. K.G. Gopalakrishnan Nair      9496777532

Prof. P.M. John                                     9249107959, 9249336199

Prof. K.O. Ouseph                         04862 -274455, 9745946538

Prof. A.M. Rosamma                      04862-222561

Prof. K.A. Aprem                            04862-223403

Prof. Baby Thomas                        04862-225255, 9446418465

Prof. Jose Peter                             04862- 272225, 9947949433

Prof. Elizabeth Joseph                   04862-222845, 9048002845

Fr. (Dr.) Francis Nambiaparampil   0017187109773

Dr. George Justine V.                    0485-2261443, 9446800826

Prof. K.J. Celine                            04862-224584, 9446454584

Prof. P.J. Sebastian                       04862-224020, 9447734020

Dr. K.V. Dominic                            04862-225758, 9947949159

Prof. Vincent  John K.                    04862-267391, 9446133047

Prof. Baby George                         9747101105

Sr. (Dr.) Leelamma Mathew            9562782580

Sr. (Dr.) Aniamma V.M.                  9544957832

Prof. P.A. John                                     9947225756

Prof. Joseph Chacko                      9544596257

Dr. Vincent Aerath                         0485-2261408, 9447575508

Sr. Amenda (expired)

Prof. C.J. Thomas (expired)

Prof. T.S. Thomas (expired)

Prof. Annamma Thomas (expired)

Prof. Manuel Thomas (expired)

Sr. Berchmans (expired)

Prof. Varkey Mattam (expired)

Prof. P.K. Kuriakose (expired)       

DEPARTMENT OF MALAYALAM

Prof. A.T. John                                     0485-2887933, 9249776398

Rev. Sr. Vigilia Thottumkal             04862-222708, 9544692737

Prof. M.T. Joseph                          04862-224404, 9447522274

Prof. K.M. Mathew                         04862-202857, 9496568276

Prof. P.M. Ulahannan                     04862-225002, 9446470210

Prof. T.J. Joseph                           0485 - 2831169

Prof. P.J. Joseph (expired)            

DEPARTMENT OF HINDI

Prof. N.V. Thomas                         04862-224474, 9645620479

Prof. K.A. Sivaraman                     04862-226413

Prof. T.M. Jose                                     04862-224997, 9446611829

Prof. E.J. Margaret                        04862-223018, 9744119722

Dr. Elsy Augustine                         04862-222145, 9447330700

Dr. M. Sasidharan Nair                   04822-211525, 9400501525

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

Prof. K. Bhaskaran Nair                 0471-2556663, 9447397270

Prof. T.S Chacko                           04862 -222784, 9447302854

Prof. M.M. George                         04862-225250, 9400825250

Prof. Thomas  Paily                       04862-224256, 9447330356

Sr. Gracy Joseph                           04862- 225348, 9400823485

Prof. Aney Joseph                         04822 - 242373, 9447134237

Prof. Marykutty Thomas                 04862 - 225888, 9496209189

Prof. M.C. Thomas                        04862 - 223113, 9447252233

Prof. Geetha Joseph                      04822-214334, 9495537996

Prof. Baby Joseph                         04862-225885, 9447206483

Prof. P.V. Joseph (expired)

Sr. Grace Joseph (expired)

Prof. George Josen (expired)

DEPARTMENT OF statistics

Rev. Sr. Vincent Mary                    0482-2205821, 9446479286

DEPARTMENT OF PHYSICS

Prof. Jose Joseph                          04862-224862, 9446925619

Prof. P.J. Mathew                          0485-2261583,2261639, 9656130190

Rev. Sr. Sibia                                0484-2620408, 9961302838

Prof. C.M. Chacko                         04862-223475, 9544682927

Prof. M.C. John                             04862-222896, 9447475949

Prof. C.A. Joseph                          04862 - 223248, 222448, 9446131422

Prof. E.D. Sebastian                      04862-224545, 9447067859

Prof. Jose Abraham                       04862 - 223744, 9447203060

Prof. T. Ousepachan                      9495200600

Rev. Sr. Tresa Maria                     04862-229021

Prof. K.M. Luka                              04862-273219, 9895117565

Prof. Philomina Dominic                 04862-224934, 9895396983

Prof. V.V. Chackochan                   04862-223005, 9995466877

Prof. K.P. Geetha                           0481- 2533871, 9446201710

Prof. K.S. Tomy                             04862- 225395, 9447654395

Prof. Philomenamma George          04862-273336

Prof. C.B. Satheeshkumar              04822-211515, 9447141515

Dr. K.A. Joseph

Prof. U.V. John (expired)

Prof. P.S. Cherian (expired)

Prof. M.M. George (expired)          

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Prof. P.C. Abraham                        04862-224181, 9895884176

Prof. K.A. Thomas                         04862-225454, 9447522167

Prof. V.J. George                           0485-2289717, 9645099717

Prof. Johny Joseph                        04862-224556, 9895077432

Prof. Annie Philip                           0480-3240300, 9447480187

Prof. K.J. Devasia                          04862-222077, 9447206354

Prof. P.M. Mercy                           04862-223166, 9447985349

Dr. Lissy Jose                               04862-225001, 9447214987

Prof. Lucy James                           04862-224244, 9747760079

Prof. Glory Varkey                         04862-273219, 9495158925

Prof. N.J. James                            04862-225898, 9446131492

Prof. Joseph Daniel                        04862-225432, 9847035432

Prof. Rosaline Francis                    04862-202857

Prof. Dolly Joseph                         04862 - 225789, 9447203950

Prof. M.T. John                                     04862-273336, 9447215018

Dr. Lovely Mathew P.                     04862-267219, 9745922219

Prof. T.G. Clement                         04862-228722, 9447979981

Prof. V.A. Mathew (expired)

Sr. Jose Mary (expired)

Dr. K.U. Joseph (expired)

DEPARTMENT OF BOTANY

Rev. Sr. Lisieux                                    033-24076378, 09433024800

Rev. Sr. Bertha                              0     484-2670166

Prof. K.J. John                                      0481-3266248, 9747785514

Prof. Cicily Sebastian                     04862-223232, 0016309854838

Prof. Mary V.D.                                     0485-2289258, 9447331101

Prof. Biniamma Abraham                04862 - 222134

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Prof. N.V. John                                     04862- 222531, 9446131365

Prof. Mathew M. Maliekal               04862-200406, 9846074781

Prof. Kochuthresia Joseph             04862-222877, 9446125849

Prof. Annamma Mathew                 04862 - 226357, 9947864223

Prof. V.M. Ouseph (expired)

DEPARTMENT OF ECONOMICS

Prof. K.J. Kurian                            04862-255066, 9497186160

Prof. K.J. Thomas                          04862- 224616, 9447479676

Prof. T.J. Joseph                           04862-224069, 9847274219

Fr. N.C. Paul                                 9495023390

Prof. Gracy Mathew                       04862-224020, 9567842443

Prof. Jessy Mathew                       04862 - 222019, 9447918247

Prof. T.M. Mani (expired)

DEPARTMENT OF HISTORY

Prof. Ittera Chacko                         04862-224911, 9446212251

Prof. Joseph Augustine                  04862-202950, 9447092950

Prof. M.J. Jacob                            04862-224343, 9388820171

Prof. A.K. John (expired)

Prof. Mathew Thomas (expired)

Prof. Jacob Mathew (expired)

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Prof. V.C. Joseph                          04862-226083, 9895150225

Prof. Joy Joseph                            9496114041

Prof. T.J. Francis (expired)

DEPARTMENT OF COMMERCE

Prof. M.C. George                         04862-223018, 9744119722

Prof. P.C. Mathai                           04862- 272059, 9446133153

Prof. M.J. John                                     9744841785

Prof. Jojo Joseph                           04862-223343, 9447204324

Prof. Joy Jose                               0485- 2289565, 9961823673

Prof. Jose Varghese                      04862 -224584, 9446440339

Prof. K.J. Thressiamma                 04862-222175, 9447900621

Prof. K.A. Thomas                         0485-2289907, 9495427774

Prof. K.M.Thomas                          0485-2289907, 9446212822

DEPT. OF PHYSICAL EDUCATION

Prof. Jacob Jose                            04862-224099, 9961345348

Prof. K.A. Mary                              04862-223301, 9496227297

   Retired Non-Teaching Staff

1.   Rev. Fr. John Kallarackal          9446141635

2.   Sri. M.O. Kuriakose                  9446514338

3.   Sri. C.V. Thomas                      0485-2206336

4.   Sri. K.V. Joseph                       9745807171

5.   Sr. Annie Grace                        9544335376

6.   Sri. M.J.Mathai                         227746

7.   K.P. Paily                                 9495622987

8.   Sr. K.K. Marykutty                    222719

9.   Sri. K.J.Thomas                       0485-2830674

10. Sri. N.V. Joseph      0485-261319

11. Sri. K.M. John                          0460 2216242

12. Sri. Joseph Chakkittukudiyil      0485- 289115

13. Sr. Mary Madappilly                  277484

14. Sri. K.D. Francis                       263778

15. Smt. Rose T.T.                        228775

16. Smt.P.J. Philomina                   227385

17. Sri. K.J. Thomas (Vazhakulam) 0485- 2262747

18. Sri. N.C. John                          267008

19. Sri. V.C. George                       210323

20. Smt. Rosamma Joseph             9446126394

21. Sri. K.V. Sebastian                   9446864312

22. Sri. Mathew Joseph                  04852 568187

23. Sri. James T.V.                        278397

24. Sri. P.J. Francis                       225208

25. Sri. P.O. Thomas                     280007

26. Sri. K.T. Sebastian                   9446608864

27. Smt. Annakutty P.J.                  253667

28. Sri. K.M. Joseph                       9387741149

29. Sri. Ulahannan N.                     274029

30. Sri. T.U. Joseph                       246115

31. Smt. C.M. Mary       220039

32. Sri. V.O. Chacko                      212265

33. Smt. Rosily Joseph                  248329

34. Smt. Lucy Thomas                   9947720501

35. Smt.M.P. Mary                         9544121294

36.  Smt. V.M. Thressia 9495001729

37.  Smt. Aleyamma Paul      9502325085

38. Sri. A.C. Joseph                       9446864239

39. Sri. Tomy Sebastian                 9447979806

40. Smt. Cicilykutty Sebastian        0485 229141

41. Smt. Philomina Thomas            9961162334

42. Sr. Elsy K.S.                            8301068010

43.  Sri. V.A. Mathai (expired)